Papa intervine in Italia!

4 noiembrie 2007
   Papa a cerut ca rela?iile dintre imigran?i ?i popula?ia local? s? fie marcate de "un spirit de Ónalt? civiliza?ie moral?", Ón condi?iile tensiunilor ap?rute Óntre italieni ?i comunitatea rom‚n?, relateaz? NewsIn.
   "Doresc ca rela?iile dintre imigran?i ?i popula?ia local? s? fie marcate de un spirit de Ónalt? civiliza?ie moral?, care este rodul valorilor spirituale ?i culturale ale tuturor popoarelor, din toate ??rile", a spus Papa Benedict al XVI-lea, la finalul rug?ciunii de ast?zi, Ón fa?a a mii de credincio?i.
   "Cel care are responsabilitatea pentru siguran?? ?i g?zduire s? ?tie s? fac ? uz de mijloace apte s? garanteze drepturile ?i Óndatoririle, care stau la baza convie?uirii Óntre popoare", a spus Papa, f?r? s? fac? referire direct la situa?ia din Italia.

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X